Polityka plików "cookies"

Serwis WSiPnet.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Pomoc

Czym jest WSiPnet?

Zakładki na stronie głównej

Dodawanie i aktywowanie publikacji i gier

Dostępy do publikacji – termin ważności kodu

Twoje klasy

Trenuj

Praca samodzielna z Treningami 

Zestawy przed Kartkówką, przed Sprawdzianem, przed Egzaminem, Egzamin próbny

Odrabiaj lekcje – Rozwiązywanie zestawów zadanych przez nauczyciela

Twoje wyniki

Wyniki z Treningów

Wyniki z zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

Zakładka Razem

Kolory i wysokości słupków w Treningach i zestawach przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

E-Podręczniki

Zasoby podręczników do informatyki

Ikona Wiadomości

Ikona Ustawienia 

Mój profil

Kontakt


Czym jest WSiPnet?

WSiPnet to interaktywna platforma internetowa, która ułatwi Ci przyswajanie oraz utrwalanie szkolnego materiału.
Dzięki WSiPnetowi możesz samodzielnie powtarzać i ćwiczyć zagadnienia zawarte w podręcznikach WSiP.
Zaletą pracy na WSiPnet.pl jest m.in to, że system na bieżąco sprawdza Twoje prace. Od razu znasz swoje wyniki i wiesz, gdzie popełniłeś błędy. Twoje rezultaty są dostępne w zakładce Twoje wyniki.


Zakładki na stronie głównej

Po zalogowaniu zobaczysz trzy zakładki:

Trenuj – w tym miejscu utrwalasz swoją wiedzę dzięki samodzielnej pracy z Treningami.

Odrabiaj lekcje – zakładka pokazuje listę wszystkich zadanych Ci prac przez Twojego nauczyciela.

Twoje wyniki – w tej sekcji masz dostęp do swoich wyników z Treningów oraz z zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem, przed Egzaminem, Egzamin próbny, zadawanych przez nauczyciela.


Dodawanie i aktywowanie publikacji i gier

Po aktywacji konta i pierwszym zalogowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę umożliwiającą wpisanie kodu aktywacyjnego. Kod został dołączony do kupionego przez Ciebie zeszytu ćwiczeń lub podręcznika, a w przypadku zakupu w sklepie internetowym, otrzymałeś go mailem. Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do naszych materiałów na WSiPnecie z wybranej publikacji.


ucz_1_large

 

Jeżeli nie aktywowałeś kodu bezpośrednio po rejestracji, albo w międzyczasie kupiłeś kolejną publikację, swój kod aktywacyjny możesz wpisać w każdej chwili. Zaloguj się i wejdź w zakładkę Publikacje. Jeżeli podczas pierwszego logowania dodałeś publikacje, zobaczysz tu ich listę. Pod spisem aktywowanych publikacji znajduje się przycisk Dodaj publikację.


ucz_22_large

 

Kliknij Dodaj publikację, wpisz kod z wkładki w publikacji i kliknij Dodaj.


ucz_3_large

 

Listę swoich aktywnych publikacji znajdziesz w zakładce Publikacje.


Dostępy do publikacji – termin ważności kodu

Kod dostępu do danej publikacji jest ważny 14 miesięcy i obejmuje cały rok szkolny. Kod ważny jest już od 1 sierpnia danego roku aż do 30 września roku następnego. Wyjątkiem są publikacje: Ciekawa fizyka cz. 3, Bliżej geografii cz. 3, Ciekawa chemia cz. 1 i 3, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dla tych podręczników okres ważności to 18 miesięcy od momentu aktywacji.


Twoje klasy

W zakładce Twoje klasy możesz sprawdzić, do jakich klas jesteś przypisany. Jeżeli chcesz zapisać się do nowej klasy, kliknij Dołącz do klasy.


ucz_4_large

 

Twój nauczyciel po założeniu klasy otrzyma unikalny kod PIN, który następnie przekaże Tobie i Twojej klasie. Wpisz kod PIN i kliknij OK. System dopasuje Twoje konto do klasy Twojego nauczyciela.


ucz_5_medium

 

Pojawi się komunikat potwierdzający Twoje dołączenie do klasy.


ucz_6_medium


Trenuj

W zakładce Trenuj zobaczysz listę aktywowanych przez Ciebie publikacji. Lista prezentuje Twoje publikacje (zeszyty ćwiczeń, podręczniki lub gry) podzielone na przedmioty.ucz_7_large

 

Przy okładce każdej z publikacji wyświetla się ilość treningów do których masz dostęp i które możesz rozwiązywać samodzielnie. Ponadto wyświetlane są informację o tym, ile treningów z danej publikacji już rozwiązałeś.


Praca samodzielna z Treningami 

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Treningi to zestawy ćwiczeń utrwalających przeznaczone do samodzielnej pracy. Do Treningów masz dostęp zawsze, niezależnie od tego, czy zapisałeś się do klasy czy nie.

Przejdź do zakładki Trenuj i wybierz tę publikację, z której chcesz się uczyć.ucz_8_large

 

Po kliknięciu okładki zobaczysz spis treści działów. Po kliknięciu w wybrany dział zobaczysz listę Treningów do rozwiązania.ucz_9_large

 

Po wejściu w wybrany Trening, po lewej stronie zobaczysz, ile zadań masz do rozwiązania. Wysokość słupka widocznego przy ćwiczeniu oznacza stopień trudności zadania – im wyższy słupek, tym trudniejsze zadanie.


ucz_10_large

 

Poruszanie się pomiędzy zadaniami umożliwiają przyciski PoprzednieNastępne.

W trakcie udzielania odpowiedzi możesz wyjść z Treningu. Zanim to zrobisz, pamiętaj o zapisaniu swoich odpowiedzi, klikając Zapisz. Dzięki temu jeżeli opuścisz stronę i wrócisz do zadania później, będziesz mógł kontynuować rozwiązywanie zestawu bez utraty udzielonych odpowiedzi. Na ostatniej stronie zestawu pojawi się przycisk Wyślij. Kliknij, aby wysłać rozwiązany Trening do sprawdzenia. Jeżeli w trakcie rozwiązywania zestawu opuściłeś jakieś ćwiczenie, po kliknięciu Wyślij zobaczysz informację:


ucz_11_large

 

Wybierając Nie wrócisz do rozwiązywania zestawu i będziesz mógł go uzupełnić. Po kliknięciu Tak Twój zestaw zostanie wysłany i zobaczysz komunikat:


ucz_12

 

Twoje wyniki
Wyniki Treningów


Zestawy przed Kartkówką, przed Sprawdzianem, przed Egzaminem, Egzamin próbny

Dostęp do zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem, przed EgzaminemEgzamin próbny otrzymasz, jeżeli zada Ci je Twój nauczyciel. Wszystkie zadane prace zobaczysz w zakładce Odrabiaj lekcje.

przed Kartkówką

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Zestaw przed Kartkówką to materiał kilku lekcji (najczęściej 1-4 lekcji).

przed Sprawdzianem

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Zestaw przed Sprawdzianem to materiał całego działu.

przed Egzaminem

Gimnazjum

Zestawy przed Egzaminem to zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin próbny

Gimnazjum

Zadania Egzaminu próbnego to zestawy, które zostały opracowane na wzór arkuszy egzaminacyjnych CKE i w pełni odpowiadają nowej formule egzaminu.


Odrabiaj lekcje – Rozwiązywanie zestawów zadanych przez nauczyciela

W zakładce Odrabiaj lekcje znajdziesz listę wszystkich zadanych Ci przez nauczyciela zestawów.


ucz_13_large

 

Przy każdym zestawie pojawi się okładka publikacji, z której zadanie pochodzi oraz:

– typ zestawu oznaczony literką (S – przed Sprawdzianem, K – przed Kartkówką, E – egzamin, P – przed Egzaminem)

– termin, w którym musisz rozwiązać zestaw

– limit czasu na wykonanie zadania od momentu rozpoczęcia jego rozwiązywania

Zestawy przed Kartkówką lub przed Sprawdzianem musisz rozwiązać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie (np. 15 minut) i odesłać je przed upływem terminu, który nauczyciel Ci wyznaczył. Po przekroczeniu ostatecznej daty nie będziesz miał dostępu do zestawów.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu, możesz powtórzyć swoje wiadomości z wybranego działu, klikając Potrenuj wcześniej. Zostaniesz przeniesiony do zakładki Trenuj, do listy tematów odpowiadających zadanemu zestawowi.

Kliknij Rozwiąż, aby przejść do udzielania odpowiedzi. Po zakończeniu rozwiązywania zestaw zniknie z Twojej listy prac do rozwiązania.

Poruszanie się pomiędzy zadaniami w rozwiązywanym zestawie umożliwiają przyciski PoprzednieNastępne.


ucz_14_large

 

Kliknij Zadane prace, aby wrócić do listy zadanych prac. Jeżeli nie rozwiązałeś wszystkich zadań z danego zestawu, pojawi się komunikat:


ucz_15_large

 

Uwaga! Wyjście z zestawu przed rozwiązaniem wszystkich zadań spowoduje utratę udzielonych przez Ciebie odpowiedzi. W przypadku zestawów przed Kartkówką czy przed Sprawdzianem nie masz możliwości zapisania swoich odpowiedzi i powrotu do zestawu.

Na ostatniej stronie zestawu pojawi się przycisk Wyślij. Kliknij, aby wysłać rozwiązany zestaw do sprawdzenia.


ucz_16_large

 

Uwaga! Do rozwiązywania każdego zestawu zadanego przez nauczyciela możesz przystąpićtylko raz. Zawsze staraj się dokończyć ich rozwiązywanie, inaczej wyślesz nauczycielowi niekompletny zestaw. Jeżeli nie udzieliłeś wszystkich odpowiedzi, po kliknięciu Wyślij pojawi się komunikat:


ucz_11_large

 

Kliknij Nie, aby jeszcze raz przejrzeć zestaw i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Po rozwiązaniu i wysłaniu zestawu zobaczysz komunikat potwierdzający wysłanie. Możesz od razu sprawdzić swoje wyniki. Aby do nich przejść skorzystaj z Kliknij tutaj.


ucz_12

 

Wszystkie swoje wyniki możesz obejrzeć w zakładce Twoje wyniki.

Twoje wyniki
Wyniki zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem


Twoje wyniki

Wyniki z wszystkich zestawów znajdziesz w zakładce Twoje wyniki.

Po wejściu w zakładkę Twoje wyniki zobaczysz listę publikacji posegregowanych wedługprzedmiotów. Kliknij okładkę zeszytu, a następnie przycisk Zobacz wyniki. Znajdziesz się na stronie swoich wyników z wybranej publikacji. Zobaczysz rezultaty uzyskane przez Ciebie z samodzielnie rozwiązywanych Treningów
oraz z zestawów, które zadał Ci nauczyciel. Tabela z wynikami zawiera następujące zakładki: Treningi, przed Kartkówką, przed Sprawdzianem,

Sprawdziany oraz Razem.


ucz_17_large

 

Jeżeli masz aktywowaną publikację z serii przed Egzaminem dla III klasy gimnazjum, wtedy w tabeli zobaczysz zakładki: Treningi, przed Egzaminem, Egzamin próbny, SprawdzianyRazem.


ucz_18_large

 

Tabela wyników jest interaktywna. Klikając zawartość poszczególnych komórek tabeli, uzyskasz dostęp do bardziej szczegółowych wyników.


Wyniki z Treningów

1. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Po wykonaniu Treningu system automatycznie go sprawdza i wyświetla wykonany zestaw wraz z prawidłowymi odpowiedziami.


ucz_19_large

 

Wyniki możesz także obejrzeć w zakładce Twoje wyniki.

Po wejściu w zakładkę Twoje wyniki zobaczysz listę publikacji posegregowanych według przedmiotów. Kliknij okładkę zeszytu, a następnie przycisk Zobacz wyniki.


ucz_20_large

 

Znajdziesz się na stronie swoich wyników z wybranej publikacji. Zobaczysz rezultaty uzyskane przez Ciebie z samodzielnie rozwiązywanych Treningów oraz z zestawów, które zadał Ci nauczyciel.


ucz_21_large

 

W kolumnie Dział wyświetla się lista działów wybranej publikacji. Kliknij nazwę działu, żeby zobaczyć wyniki z rozróżnieniem na pojedyncze ćwiczenia wybranego Treningu.

Diagramy słupkowe pokazują Twoje wyniki z poszczególnych Treningów. Po kliknięciu diagramu, pojawi się podgląd rozwiązanego zestawu wraz z poprawnymi odpowiedziami.

Sekcja Średnia prezentuje średni wynik ze wszystkich Treningów w danym dziale.

W polu Wyszukaj wynik możesz wpisać temat działu, aby odszukać wynik właśnie z tego działu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych Treningów.

Po kliknięciu nazwy działu zobaczysz wyniki z poszczególnych ćwiczeń wybranego Treningu.

Wyniki z poszczególnych ćwiczeń

Po kliknięciu nazwy działu zobaczysz wyniki z poszczególnych ćwiczeń wybranego Treningu.


ucz_22_large

 

W kolumnie Tytuł wyświetla się lista Treningów wybranej publikacji.

Diagramy słupkowe pokazują Twoje wyniki z poszczególnych ćwiczeń.

Średnia lekcji prezentuje średni wynik ze wszystkich ćwiczeń danego Treningu.

Kliknij wynik, aby przejść do podglądu rozwiązanego zestawu wraz z poprawnymi odpowiedziami.

W polu Wyszukaj wynik możesz wpisać temat treningu, aby odszukać wynik właśnie z tego treningu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych ćwiczeń.

2. Szkoła podstawowa

Po wybraniu zeszytu ćwiczeń w zakładce Treningi wyświetli się tabela z wynikami.


ucz_23_large

 

W kolumnie Dział znajdują się nazwy działów wybranej publikacji. W drugiej kolumnie widoczne są nazwy poszczególnych Treningów wraz z wynikami przedstawionymi w formie gwiazdek. Kliknij nazwę działu, aby przejść do wyników z poszczególnych ćwiczeń Treningu.

W kolumnie Średnia wyświetla się średnia wyników z całego działu zaprezentowana w formie diagramu kołowego.

W polu Wyszukaj wynik możesz wpisać temat działu, aby odszukać wynik właśnie z tego działu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych Treningów.

Po kliknięciu nazwy działu zobaczysz wyniki z poszczególnych ćwiczeń wybranego Treningu.

Wyniki Treningów – podział na ćwiczenia

Po kliknięciu nazwy działu zobaczysz wyniki z poszczególnych ćwiczeń wybranego Treningu.


ucz_24_large

 

W kolumnie Tytuł wyświetla się lista Treningów wybranej publikacji. Gwiazdki pokazują Twoje wyniki z poszczególnych ćwiczeń. Średnia lekcji prezentuje średni wynik ze wszystkich ćwiczeń danego Treningu.

W polu Wyszukaj wynik możesz wpisać temat treningu, aby odszukać wynik właśnie z tego Treningu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych ćwiczeń.


Wyniki z zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

1. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

System automatycznie sprawdza wykonany przez Ciebie zestaw i wyświetla prawidłowe odpowiedzi.

Wyniki z zestawów przed Kartkówkąprzed Sprawdzianem możesz obejrzeć w zakładce Twoje wyniki. Po wejściu w zakładkę Twoje wyniki zobaczysz listę publikacji posegregowanych według przedmiotów. Kliknij okładkę zeszytu, a następnie przycisk Zobacz wyniki. Z tabeli z wynikami wybierz odpowiednią zakładkę przed Kartkówką lub przed Sprawdzianem, aby obejrzeć wyniki rozwiązanego zestawu.


ucz_25_large

 

W kolumnie Tytuł wyświetla się lista zestawów z wybranego działu.

Diagramy słupkowe pokazują Twoje wyniki z poszczególnych ćwiczeń z zestawów.

W kolumnie Średnia znajdziesz średni wynik uzyskany ze wszystkich ćwiczeń w danym zestawie. Pierwsza liczba to Twój wynik, a druga to wynik całej klasy. Kliknij swój wynik, żeby przejść do podglądu rozwiązanego zestawu wraz z poprawnymi odpowiedziami.

W polu Wyszukaj wynik możesz wpisać temat zestawu, aby odnaleźć wynik właśnie z tego zestawu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych działów.

2. Szkoła podstawowa

Po wybraniu zeszytu ćwiczeń w zakładce przed Kartkówką lub przed Sprawdzianem wyświetli się tabela z wynikami.


ucz_26_large

 

W kolumnie Tytuł wyświetla się lista zestawów wybranej publikacji. Gwiazdki pokazują Twoje wyniki z poszczególnych ćwiczeń z zestawów.

Średnia prezentuje Twój średni wynik ze wszystkich ćwiczeń danego zestawu na tle średniej Twoje klasy. Pierwszy diagram przedstawia Twój wynik, a drugi – wynik całej klasy. Kliknij swój wynik, żeby przejść do podglądu rozwiązanego zestawu wraz z poprawnymi odpowiedziami.

W polu Wyszukaj wynik możesz wpisać temat zestawu, aby odszukać wynik właśnie z tego zestawu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych ćwiczeń.


Zakładka Razem

1. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

W zakładce Razem znajdują się wszystkie Twoje wynikiTreningów, zestawów zadanych przez nauczyciela (przed Kartkówką, przed Sprawdzianem itd.) oraz Sprawdzianów. Wiersze tabeli prezentują wyniki uzyskane w poszczególnych kategoriach: Treningi (w rozbiciu na grupy
lekcji), przed Kartkówką, przed Sprawdzianem oraz Sprawdziany.


ucz_27_large

 

W kolumnie Tytuł wyświetla się lista wszystkich Treningów i zestawów.

Diagramy słupkowe prezentują Twoje wyniki z poszczególnych Treningów i zestawów.

W kolumnie Średnia znajdziesz swoje średnie wyniki z Treningów oraz z zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem oraz Sprawdziany. Przy średniej z zestawów widnieją dwa wyniki procentowe: pierwszy dotyczy Twoich wyników, drugi – wyników klasy.

Po kliknięciu w wybrany zestaw przed Kartkówką lub przed Sprawdzianem (w kolumnie Tytuł) albo wynik procentowy z Twoimi wynikami (w kolumnie Średnia) przejdziesz do podglądu rozwiązanych zadań oraz poprawności udzielonych przez Ciebie odpowiedzi.

2. Szkoła podstawowa

W zakładce Razem znajdują się wszystkie Twoje wyniki z Treningów, zestawów zadanych przez nauczyciela (przed Kartkówką, przed Sprawdzianem) oraz Sprawdzianów. Zakładki tabeli prezentują wyniki uzyskane w poszczególnych kategoriach: Treningi (w rozbiciu na grupy lekcji), przed Kartkówką, przed Sprawdzianem oraz Sprawdziany.


ucz_28_large

 

W kolumnie Tytuł wyświetla się lista wszystkich zestawów, a obok widoczne są wyniki z poszczególnych ćwiczeń.

W kolumnie Średnia znajdziesz średnie wyniki z zestawów przed Kartkówką, przed Sprawdzianem oraz Sprawdziany. Widnieją tam dwa diagramy kołowe: pierwszy dotyczy Twoich wyników, drugi – wyników klasy. W dymku przy każdym diagramie pojawia się wynik procentowy.

Po kliknięciu wybranego zestawu przed Kartkówką lub przed Sprawdzianem (w kolumnie Tytuł) albo diagram z Twoimi wynikami (w kolumnie Średnia) przejdziesz do podglądu rozwiązanych zadań oraz poprawności udzielonych przez Ciebie odpowiedzi.


Kolory i wysokości słupków w Treningach i zestawach przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

1. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Każde ćwiczenie, które rozwiązujesz (bez względu na to z jakiego zestawu pochodzi) ma przypisany stopień trudności, określony wysokością słupka. Im wyższy słupek, tym trudniejsze zadanie. Wyróżniamy zadania łatweśrednio trudne i trudne.

Kolory przy rozwiązanych ćwiczeniach oznaczają:

  1. Kolor zielony – zadanie rozwiązane poprawnie,
  2. Kolor żółty – zadanie częściowo rozwiązane poprawnie,
  3. Kolor czerwony – zadanie nierozwiązane lub rozwiązane niepoprawnie.

Uwaga! W wynikach z Treningów nie występuje kolor żółty. Możesz rozwiązywać Treningi wielokrotnie, aż do wyeliminowania wszystkich błędów, dlatego system nie zaznacza odpowiedzi żółtych – częściowo poprawnych.

2. Szkoła podstawowa

Wyniki ćwiczeń przedstawione są w postaci gwiazdek. Jedna gwiazdka oznacza wynik jednego zadania. Wyróżniamy zadania łatweśrednio trudne i trudne – im większa gwiazdka, tym trudniejsze zadanie.

Kolory przy rozwiązanych ćwiczeniach oznaczają:

  1. Kolor zielony – zadanie rozwiązane poprawnie,
  2. Kolor żółty – zadanie częściowo rozwiązane poprawnie,
  3. Kolor czerwony – zadanie nierozwiązane lub rozwiązane niepoprawnie.

Uwaga! W wynikach z Treningów nie występuje kolor żółty. Możesz rozwiązywać Treningi wielokrotnie, aż do wyeliminowania wszystkich błędów, dlatego system nie zaznacza odpowiedzi żółtych – częściowo poprawnych.


E-Podręczniki

Szkoła ponadgimnazjalna

E-Podręczniki są dostępne dla publikacji: Alles klar 1A, 1B, 2A, 2B – Zakres podstawowy, Alles klar 1A, 1B – Zakres rozszerzony, Motive 1 i 2, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy. Do klasy 1 i 2, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Do klasy 1 i 2.

Po kliknięciu miniatury odpowiedniej publikacji w zakładce Trenuj pojawi się spis treści.


ucz_29_large

 

Po wybraniu odpowiedniego działu publikacji ze spisu treści zobaczysz listę tematów związanych z tym działem uzupełnioną o dostępne Treningi (oznaczone literą T).


ucz_30_large

 

Po wybraniu tematu z podręcznika pojawią się zadania. W podręcznikach do języka niemieckiego większość zadań jest interaktywna. Kliknij Sprawdź, aby zobaczyć, czy wykonałeś zadanie poprawnie. Aby przejść do kolejnej strony, kliknij znak strzałki przy numerze strony. Jeżeli chcesz wrócić do spisu treści, kliknij ikonę listy ucz_31.

W E-Podręcznikach znajdziesz różne zasoby dodatkowe takie jak filmy, prezentacje czy nagrania (w podręcznikach do j. niemieckiego). Nagrania możesz ściągnąć na swój komputer, klikając przycisk z nutą ucz_32.

Zasoby podręczników do informatyki

Szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna

W publikacjach do informatyki zostały zamieszczone dodatkowe pliki (np. Word, PDF, filmy czy prezentacje), które możesz wyświetlić na stronie WSiPnetu lub pobrać na swój komputer.


ucz_33_large

 

Wykonane ćwiczenia możesz przesłać swojemu nauczycielowi w postaci załącznika za pomocą wewnętrznej poczty po kliknięciu ikony ucz_34. Wielkość załącznika nie może przekraczać 20 MB.

Ikona Wiadomości

Możesz wysyłać do nauczycieli wiadomości, aby przekazać im dodatkowe informacje. Przejdziesz do panelu wysyłania e-maili, klikając ikonę ucz_34.

Uwaga! Możesz wysyłać wiadomości wyłącznie do nauczycieli. Nie masz możliwości wysyłania wiadomości do innych uczniów.


ucz_35_large

 

W zakładce Odebrane masz do dyspozycji wygodny filtr wiadomości, który daje możliwość wyszukiwania wiadomości według zakresu dat, odbiorcy, typu (wszyscy, nauczyciele, systemowe) oraz statusu (przeczytane, nieprzeczytane). Ustaw odpowiednie parametry i kliknij Szukaj.


ucz_36_large

 

W zakładce Napisz wiadomość możesz wysyłać wiadomości do swoich nauczycieli.

Po rozwinięciu listy nauczycieli zaznacz nazwisko nauczyciela, do którego chcesz wysłać wiadomość. Możesz również ustawić priorytet wiadomości (normalny, niski, wysoki).


ucz_37_large

 

W zakładce Wysłane masz podgląd wszystkich wysłanych przez Ciebie wiadomości.
Możesz filtrować e-maile według zakresu dat oraz odbiorcy. Ustaw odpowiednie parametry i kliknij Szukaj.

Ikona Ustawienia

Po kliknięciu ikony ucz_38zostaniesz przeniesiony do strony, gdzie znajdziesz informacje dotyczące Twojego profilu i aktywowanych przez Ciebie publikacji. Możesz edytować wszystkie dane podane podczas rejestracji.

Mój profil

W Ustawieniach możesz obejrzeć i edytować swoje dane. Zmiany zatwierdzasz klikając Akceptuj zmiany.


image004

 

Aby zmienić swoje Hasło, rozwiń zakładkę Zarządzanie kontem. W oknie, które się pojawi, wpisz nowe hasło i kliknij Akceptuj zmiany.


Kontakt

Jeżeli masz dodatkowe pytania, kliknij ikonę ucz_41 lub ucz_42. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, numer telefonu do konsultantów, jak i adres e-mail, na który możesz przesłać swoje wątpliwości.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz emaila na pomoc@wsipnet.pl lub zadzwoń pod 801 220 555 (opłata zgodnie z cennikiem operatora). Infolinia czynna: pon.-pt. 8:00-15:30 (bez dni świątecznych wypadających w tygodniu roboczym).

Rejestracja w serwisie jako:

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555