Polityka plików "cookies"

Serwis WSiPnet.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Pomoc

Czym jest WSiPnet?

Zakładki na stronie głównej

Twoje klasy

Twoje klasy – Widok pojedynczej klasy

 

Załóż nową klasę

 

Publikacje
Dostępy do publikacji – Termin ważności kodu

 

Zadane prace

Raport z zestawu w kontekście wymagań podstawy programowej

Samodzielna praca ucznia – Treningi

Wyniki klas

Raporty z Treningów

Raporty z zestawów przed Kartkówką i przed Sprawdzianem

Zakładka Razem

Kolory i wysokości słupków w raportach z Treningów, przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

 

Zadawanie zestawówJak zadać zestaw – Trzy sposoby zadawania prac uczniom Przed Kartkówką

Przed Sprawdzianem

Sprawdziany do pobrania

Treningi przed Egzaminem

Przed Egzaminem

Egzamin próbny

Rozkład materiału

Zasoby do podręczników informatyki

Ikona Wiadomości

Ikona Ustawienia

Kontakt

 

Czym jest WSiPnet ?

WSiPnet jest interaktywną platformą internetową, udostępniającą nowoczesne rozwiązania edukacyjne dla nauczycieli i uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Z WSiPnetem można pracować w dogodnym dla siebie miejscu (także z domu), wystarczy mieć dostęp do internetu.

WSiPnet jest integralną częścią publikacji wydawanych przez WSiP. Obecnie platforma obejmuje swoim zakresem I i II klasę edukacji wczesnoszkolnej, IV i V klasę szkoły podstawowej, I, II i III klasę gimnazjum, egzamin gimnazjalny po klasie III oraz I i II klasę szkół ponadgimnazjalnych. Oferta na platformie będzie stale poszerzana o kolejne klasy i publikacje. Publikacje obecnie dostępne w systemie znajdziesz tutaj.

Platforma umożliwia nauczycielom zadawanie prac domowych, wysyłanie do uczniów zestawów ćwiczeń przygotowujących do kartkówek, sprawdzianów lub egzaminów. System automatycznie sprawdza wszystkie wykonane zadania, a następnie przygotowuje przejrzyste raporty, ułatwiające analizę postępów i diagnozę uczniów.

Uczniowie mogą pracować z elektroniczną wersją podręczników i zeszytów ćwiczeń lub uczyć się z pomocą interaktywnych gier, dzięki czemu w atrakcyjny sposób poznają i utrwalają obowiązujący w szkole materiał.

Zakładki na stronie głównej

Po zalogowaniu zobaczysz dwie zakładki:

Pracuj z klasą – w tym miejscu możesz zadawać prace domowe i sprawdzać wyniki uczniów.

Klub Nauczyciela – w tej zakładce znajdziesz materiały ułatwiające pracę nauczycielowi.

UWAGA! NINIEJSZY MATERIAŁ OPISUJE ZASADY KORZYSTANIA Z ZAKŁADKI „PRACUJ Z KLASĄ”.

Twoje klasy

Po zalogowaniu i wejściu w zakładkę Pracuj z klasą, w sekcji Twoje klasy zobaczysz listę szkół, w których pracujesz wraz z przypisanymi do nich klasami. Na tej stronie możesz dodać publikację do wybranej klasy, zmienić nazwę klasy, zarządzać listą uczniów oraz sprawdzić, ile prac zadałeś klasie i ile zostało
już wykonanych.

W prawym dolnym rogu pola opisującego każdą z klas znajdziesz informację o liczbie jej uczniów oraz unikalny PIN.

Jeżeli chcesz przypisać kolejną klasę do swojej szkoły, kliknij Załóż klasę.

Po kliknięciu w Pracuj z klasą będziesz mógł zadać prace, przejrzeć zadania czy zobaczyć wyniki wybranej klasy.

Twoje klasy – Widok pojedynczej klasy

Po kliknięciu Pracuj z klasą z poziomu sekcji Twoje klasy, znajdziesz się na stronie z pojedynczą klasą. Okładki podręczników i ćwiczeń odpowiadają publikacjom, które przypisałeś do klasy. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza publikacja. Informacje związane z tą właśnie publikacją, to jest: zadane prace, wyniki i spis treści z działami dla tej publikacji, zobaczysz poniżej. Kliknięcie okładki kolejnej publikacji powoduje wyświetlenie informacji dla tej właśnie publikacji w belkach poniżej.


 

Pod wybraną publikacją wyświetli się lista z belkami:

Zadane prace – po wysłaniu uczniom zestawów w tym miejscu pojawia się lista zadanych prac i informacja o ich statusie. Zobaczysz, ilu uczniów już wykonało zestawy oraz kiedy upływa termin ich nadsyłania. Zielony kolor oznacza, że zadanie zostało zakończone. Niebieski kolor to informacja, że termin nadsyłania jeszcze się nie zakończył. Kolorowe ikonki obok zadanego zestawu informują o jego typie: S – sprawdzian, K – kartkówka, E – egzamin, P – przed egzaminem.

Możesz anulować zadane zestawy lub zmienić termin ich wykonania. Po wykonaniu zestawu przez klasę możesz zadać go uczniom ponownie oraz obejrzeć wygenerowany przez system raport z wynikami.

Na liście wyświetlają się zestawy wykonane w ciągu ostatnich 7 dni oraz te, których termin odesłania jeszcze nie upłynął. Listę wcześniej zadanych zestawów zobaczysz po kliknięciu Pokaż wcześniejsze – po prawej stronie. Jeżeli klasa nie miała jeszcze zadanych zestawów, albo zestawy te były zadane wcześniej niż tydzień temu, zobaczysz stosowny komunikat.

Zadaj zadania – w tym miejscu możesz przeglądać zawartość publikacji i zadawać zestawy uczniom. Po rozwinięciu wybranego działu, po prawej stronie pojawi się lista zestawów przyporządkowanych do tego działu, które możesz zadawać uczniom. Klikając Podgląd lub bezpośrednio w zestaw, możesz obejrzeć treść wybranego materiału. Masz także dostęp do gotowych sprawdzianów w formacie PDF. Możesz je wydrukować i wykorzystać podczas zajęć w szkole. Po rozwinięciu wybranego działu, po prawej stronie pojawi się lista zestawów przyporządkowanych do tego działu, które możesz zadawać uczniom.

Zobacz wyniki – pokazuje wyniki Treningów oraz wszystkich zadanych zestawów.

Rozkład materiału – zawiera proponowane rozłożenie materiału dla danej publikacji. Dostępny jest wyłącznie dla segmentu szkół ponadgimnazjalnych.

Pamiętaj! Aby zobaczyć listę zadanych prac, musisz wybrać okładkę konkretnej publikacji.

Rozkłady materiału

Załóż nową klasę

Aby utworzyć nową klasę, kliknij zakładkę Załóż nową klasę. Pojawi się Ekran tworzenia klasy.


nauczyciel_1_large

 

Nadaj zakładanej klasie dowolną, ustaloną przez Ciebie nazwę oraz wybierz z listy Zeszyt ćwiczeń i Szkołę. Na tym etapie możesz przypisać tylko jedną publikację do Twojej klasy. Na liście Zeszyt ćwiczeń pojawią się publikacje, które odpowiadają przedmiotom i cyklom wskazanym
przez Ciebie podczas rejestracji. Kolejne publikacje dla tej klasy będziesz mógł dodawać po założeniu klasy, w zakładce Pracuj z klasą.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kliknij Utwórz klasę. Pojawi się następujący komunikat:


nauczyciel_2_large

 

Kod PIN podajesz uczniom, którzy mają dołączyć do Twojej klasy. Aby uczniowie mogli przyłączyć się do klasy i korzystać z pełnej funkcjonalności platformy, powinni:

  1. Kupić odpowiednią publikację WSiP, z której uczysz,
  2. Zarejestrować się na 2014.wsipnet.pl,
  3. Aktywować publikację na platformie za pomocą kodu z wkładki w publikacji,
  4. W zakładce Twoje klasy kliknąć przycisk Dołącz do klasy,
  5. Wpisać kod PIN i kliknąć OK.

Kliknij Załóż następną klasę, aby stworzyć kolejną klasę lub Wróć do strony głównej, aby rozpocząć pracę z klasą.

Jeżeli nie zapisałeś kodu PIN, znajdziesz go w zakładce Twoje klasy. Przy każdej z klas w prawym dolnym rogu umieszczony jest odpowiedni dla danej klasy kod PIN.

Nowa klasa pojawi się na liście w zakładce Twoje klasy.

Publikacje

Zakładka Publikacje pokazuje listę zeszytów ćwiczeń i podręczników, do których masz dostęp. Odpowiadają one przedmiotom i cyklom wskazanym przez Ciebie podczas rejestracji. Poziomy edukacji wyświetlają się od najniższego (Kształcenie zintegrowane) do najwyższego (Szkoły ponadgimnazjalne).


nauczyciel_5_large

 

W każdym z segmentów wyświetlane są okładki publikacji począwszy od tych z największą ilością klas przypisanych do danej publikacji. Kliknij okładkę publikacji, aby przejść do jej spisu treści.

Po rozwinięciu wybranego przez Ciebie działu ze spisu treści, zobaczysz listę Treningów, które uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie oraz będziesz miał dostęp do listy zestawów przed Kartkówkąprzed Sprawdzianem przypisanych do każdego działu.


na2_large

 

Dostępy do publikacji – Termin ważności kodu

Kod dostępu do danej publikacji jest ważny 14 miesięcy i obejmuje cały rok szkolny. Kod ważny jest już od 1 sierpnia danego roku aż do 30 września roku następnego.

Wyjątkiem są publikacje: Ciekawa fizyka cz. 3, Bliżej geografii cz. 3, Ciekawa chemia cz. 1 i 3, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dla tych podręczników okres ważności to 18 miesięcy od momentu aktywacji.

Zadane prace

Zakładka Zadane prace prezentuje listę wszystkich prac zadanych Twoim uczniom.

 

na4_large-zadane-prace_large

 

Możesz anulować zadany zestaw lub zmienić termin jego wykonania. Po odesłaniu zadań przez uczniów system wygeneruje Raport z wynikami tego zestawu. Kliknij Raport, aby zobaczyć raport z zestawu w kontekście wymogów podstawy programowej.

Raport z zestawu w kontekście podstawy programowej

Na liście wyświetlają się zestawy wykonane w ciągu ostatnich 7 dni oraz te, których termin odesłania jeszcze nie upłynął. Klikając Pokaż bieżące zobaczysz aktualnie zadane prace. Po kliknięciu Pokaż wcześniejsze pojawi się lista zadań, które są starsze niż 7 dni. Jeżeli klasa nie miała jeszcze zadanych zestawów, albo zestawy te były zadane wcześniej niż tydzień temu, zobaczysz stosowny komunikat.

 

Kolory ikonek na liście zadanych prac oznaczają:

– niebieski kolor ikonki to zestaw, którego termin jeszcze się nie zakończył i zestaw ten uczniowie nadal mogą rozwiązywać

– zielony kolor ikonki to zestaw, którego termin nadsyłania rozwiązań już się zakończył

Raport z zestawu w kontekście wymagań podstawy programowej

Wszystkie zestawy: Treningiprzed Kartkówkąprzed Sprawdzianem,Treningi przed Egzaminemprzed Egzaminem i Egzamin próbny są
ułożone pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej. Nauczyciel może więc monitorować jej realizację i modyfikować plany dydaktyczne w zależności od potrzeb klasy.

Raport

Raporty zawierają wyniki uzyskane przez uczniów z zadań wykonanych samodzielnie (Treningi) oraz tych zadanych przez nauczyciela (np. przed Kartkówką lub przed Sprawdzianem).

Przejdź do zakładki Zadane prace i kliknij Raport przy interesującym Cię zestawie.

 

nauczyciel_16_large_large

 

W górnej części raportu znajdziesz informacje o publikacji, której raport dotyczy. Sekcja Wyniki klas pokazuje rezultaty, jakie uzyskała wybrana klasa za każde zadanie. Kliknij nazwę kolumny, aby posortować wyniki. Najeżdżając kursorem na numer wymagania ogólnego lub szczegółowego, zobaczysz dodatkowe informacje w dymku.

W sekcji Wyniki uczniów znajdziesz informacje o wynikach każdego ucznia. Możesz też wysłać uczniowi zestaw do ponownego wykonania za pomocą Zwróć.

W kolumnie Raport ucznia po kliknięciu Pokaż możesz obejrzeć zestaw rozwiązany przez ucznia wraz z naniesionymi poprawkami.

Samodzielna praca ucznia – Treningi

Treningi to zestawy ćwiczeń przygotowane do każdej lekcji lub działu, przeznaczone do samodzielnego rozwiązywania przez ucznia. Zadania treningowe są zawsze dostępne dla uczniów, niezależnie od tego czy są oni zapisani do klasy i czy nauczyciel zadał im zestaw do wykonania.

Raporty z Treningów

Wyniki klas

Wejdź w zakładkę Wyniki klas. Wybierz z listy zeszyt z którego chcesz obejrzeć wyniki i kliknij jego okładkę.


na5_large

 

Raporty z Treningów

Raporty z Treningu możesz obejrzeć po wybraniu zakładki Wyniki klas,a potem okładki odpowiedniej publikacji.

 

nauczyciel_17_large_large

 

W kolumnie Uczeń wyświetla się alfabetyczna lista uczniów oraz Średnia klasy, która prezentuje średni wynik całej klasy dla poszczególnych działów. Kliknij wynik procentowy przy wybranym dziale, aby przejść do wyników całej klasy z pojedynczych Treningów tego działu.

Średnie wyniki każdego z uczniów zobaczysz posegregowane dla poszczególnych działów. Kliknij wynik procentowy wybranego ucznia, aby obejrzeć jego indywidualny raport z podziałem na ćwiczenia.

W kolumnie Średnia zobaczysz średni wynik klasy ze wszystkich działów, a pod nim średnie wyniki uczniów ze wszystkich działów.

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać nazwisko ucznia, aby odszukać jego wynik. Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych działów.

Kliknij nazwisko ucznia, aby obejrzeć jego indywidualny raport.

 

Indywidualny raport ucznia

 

na6_large

 

Pierwsza kolumna indywidualnego raportu ucznia prezentuje tytuły działów danej publikacji.

Diagramy słupkowe pokazują wyniki ucznia z poszczególnych Treningów. Po kliknięciu diagramu, pojawi się podgląd rozwiązanego przez ucznia Treningu wraz z poprawkami.

W kolumnie Średnia znajdują się średnie wyniki uzyskane przez ucznia ze wszystkich lekcji danego działu.

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać temat działu, aby zobaczyć wyniki zdobyte przez ucznia tylko w tym jednym dziale.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych zestawów.

Kliknij wybrany dział z listy, aby zobaczyć raport z wynikami ucznia z podziałem na ćwiczenia.

 

Indywidualny raport ucznia – podział na ćwiczenia


na7_large

 

Pierwsza kolumna indywidualnego raportu ucznia prezentuje tytuły Treningów danego działu.

Diagramy słupkowe pokazują wyniki uzyskane przez ucznia w ćwiczeniach wybranego Treningu.

W kolumnie Średnia lekcji znajdują się średnie wyniki ucznia ze wszystkich ćwiczeń danego Treningu.

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać temat Treningu, aby zobaczyć wynik zdobyte przez ucznia tylko w wybranym Treningu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych ćwiczeń.

Jeżeli chcesz przeanalizować wyniki innego ucznia, rozwiń listę dostępną w rubryce Uczeń (na górze raportu) i wybierz odpowiednie nazwisko.

 

Wyniki Treningów dla działu


na8_large

 

W kolumnie Uczeń wyświetla się alfabetyczna lista uczniów oraz Średnia, która prezentuje średni wynik całej klasy dla danego działu.

Diagramy słupkowe pokazują wyniki ucznia z poszczególnych Treningów. Po kliknięciu diagramu pojawi się podgląd rozwiązanego przez danego ucznia zestawu wraz z naniesionymi poprawkami.

W kolumnie Średnia znajdują się średnie wyniki uzyskane przez uczniów ze wszystkich Treningów w tym dziale.

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać nazwisko ucznia, aby wyszukać jego indywidualny wynik dla tego działu.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych Treningów.

Jeżeli chcesz przeanalizować wyniki z innego działu rozwiń listę nad zakładką Treningi (na górze raportu) i wybierz interesujący Cię dział.

Raporty z zestawów przed Kartkówką i przed Sprawdzianem

Uwaga! Pamiętaj, że zestawy te są niewidoczne dla ucznia. Musisz je wysłać, aby uczniowie mogli je rozwiązać.

Zadawanie zestawów uczniom

Raporty z zestawów przed Kartkówkąprzed Sprawdzianem możesz obejrzeć po wybraniu odpowiedniego zeszytu w zakładce Wyniki klas.

 

nauczyciel_21_large_large

 

W kolumnie Uczeń wyświetla się alfabetyczna lista uczniów oraz Średnia klasy, która prezentuje średni wynik całej klasy z poszczególnych zestawów przed Sprawdzianem.

Kliknij wynik procentowy przy wybranym zestawie, aby przejść do szczegółowych wyników klasy.

Diagramy słupkowe pokazują wyniki ucznia z poszczególnych zestawów. Po kliknięciu w diagram pojawi się podgląd rozwiązanego przez danego ucznia zestawu wraz z naniesionymi poprawkami.

W kolumnie Średnia zobaczysz średni wynik klasy, a pod nim średnie wyniki poszczególnych uczniów ze wszystkich działów.

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać nazwisko ucznia, aby odszukać jego wynik.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych działów.

Kliknij nazwisko ucznia, aby obejrzeć jego indywidualny raport z zestawu przed Sprawdzianem.

 

Indywidualny raport ucznia z zestawu przed Sprawdzianem

 

nauczyciel_22_large_large

 

Pierwsza kolumna indywidualnego raportu ucznia prezentuje tytuły zestawów danej publikacji.

Diagramy słupkowe pokazują wyniki ucznia z poszczególnych ćwiczeń z zestawów przed Sprawdzianem.

W kolumnie Średnia znajdują się średnie wyniki uzyskane przez ucznia z danego zestawu (pierwsza liczba) na tle średniej całej klasy (druga liczba).

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać temat działu, aby zobaczyć wyniki zdobyte przez ucznia tylko w tym jednym dziale.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych ćwiczeń.

Kliknij tytuł zestawu lub wynik ucznia w kolumnie Średnia (pierwsza liczba), aby zobaczyć podgląd rozwiązanego przez ucznia zestawu wraz z naniesionymi poprawkami.

Zakładka Razem

W zakładce Razem znajdują się wyniki średnie, dotyczące wszystkich ćwiczeń ze wszystkich zestawów rozwiązanych przez uczniów.

 

nauczyciel_23_large_large

 

W kolumnie Uczeń wyświetla się alfabetyczna lista uczniów oraz Średnia klasy, która prezentuje średni wynik całej klasy z poszczególnych Treningów i zestawów. Kliknij wynik procentowy przy wybranym zestawie, aby przejść do szczegółowych wyników.

Treningi są przedstawione w formie wyniku procentowego, a pozostałe zestawy – w formie diagramu słupkowego.

W kolumnie Średnia zobaczysz średni wynik klasy, a pod nim średnie wyniki poszczególnych uczniów ze wszystkich zestawów.

W polu Wyszukaj temat możesz wpisać nazwisko ucznia, aby odszukać jego wynik.

Klikając w strzałki umieszczone między kolumnami możesz przeglądać wyniki kolejnych działów.

Kliknij nazwisko ucznia, aby przejść do podglądu ich wyników z poszczególnych ćwiczeń w zestawach.

Kolory i wysokości słupków w raportach z Treningów, przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

Wyniki w raportach przedstawione są w postaci słupków. Wysokość słupka oznacza stopień trudności zadania – im wyższy słupek, tym trudniejsze zadanie. Wyróżniamy zadania łatweśrednio trudne i trudne.

Znaczenia kolorów:

  1. Kolor zielony – zadanie rozwiązane poprawnie,
  2. Kolor żółty – zadanie częściowo rozwiązane poprawnie,
  3. Kolor czerwony – zadanie nierozwiązane lub rozwiązane niepoprawnie.


nauczyciel_25_large

 

Uwaga! W wynikach z Treningów nie występuje kolor żółty. Uczeń może rozwiązywać Treningi wielokrotnie, aż do wyeliminowania wszystkich błędów, dlatego system nie zaznacza odpowiedzi żółtych – częściowo poprawnych.

Zadawanie zestawów

WSiPnet udostępnia zestawy ćwiczeń, które możesz wysyłać całej klasie lub wybranym uczniom. Zadając zestawy przed Kartkówką, przed Sprawdzianem, przed EgzaminemEgzamin próbny możesz określić termin odesłania zestawu oraz czas na jego wykonanie.

Wyniki pojawią się od razu po rozwiązaniu zestawu przez uczniów w zakładce Wyniki klas. Dodatkowo otrzymasz raport o powiązaniu ćwiczeń z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi podstawy programowej. Dzięki temu w każdej chwili masz wgląd w realizację podstawy programowej oraz stan wiedzy całej klasy lub wybranych uczniów.

Uwaga! Musisz mieć przypisaną klasę do danej publikacji, aby móc zadawać zestawy.

Raport z zestawu w kontekście podstawy programowej

Jak zadać zestaw – Trzy sposoby zadawania prac uczniom

Zestawy uczniom możesz wysłać z 3 różnych miejsc.

1)      Twoje klasy > Pracuj z klasą > Zadaj zadania > Spis treści

Wejdź w zakładkę Twoje klasy. Znajdź na swojej liście klasę, której chcesz zadać zestaw i kliknij Pracuj z klasą. Wyświetlą się okładki publikacji, które przypisałeś do pracy z tą klasą. Kliknij okładkę odpowiedniej publikacji, następnie rozwiń belkę Zadaj zadania. Pojawi się spis treści działów i
tematów lekcji z wybranego podręcznika. Kliknij interesujący Cię dział, a po prawej stronie zobaczysz listę dostępnych zestawów do zadania. Wysyłasz je klikając Zadaj.

2)      Publikacje > Okładka zeszytu > Spis treści

Wejdź w zakładkę Publikacje. Pojawi się lista wszystkich Twoich publikacji z podziałem na segmenty. Kliknij okładkę zeszytu z którego chcesz zadać zestawy. Zobaczysz spis treści działów i tematów lekcji z wybranego podręcznika. Kliknij interesujący Cię dział, a po prawej stronie pojawi się lista dostępnych zestawów do zadania. Wysyłasz je klikając Zadaj.


nauczyciel_12_large

 

3)     Zadane prace > Zadaj ponownie

Wejdź w zakładkę Zadane prace. Zobaczysz listę zadanych przez Ciebie prac wszystkim Twoim klasom. Przy zestawach, których termin nadsyłania już się zakończył, pojawi się opcja Zadaj ponownie. Wszystkie wykonane przez uczniów zestawy możesz wysyłać do ponownego rozwiązania.

Zadawanie prac

Po kliknięciu Zadaj lub Zadaj ponownie zostaniesz przekierowany do strony wysyłania zadań. Zaznacz odpowiednią klasę (lub kilka klas), określ datę nadsyłania rozwiązań, godzinę oraz limit czasu na rozwiązanie zestawu.

 

nauczyciel_13_large

 

Możesz wysyłać zestawy do całej klasy lub do pojedynczych uczniów. Kliknij znak strzałki > obok nazwy klasy i zaznacz nazwiska uczniów do których chcesz wysłać zestaw.


na3

 

Następnie kliknij Wyślij. Twoi uczniowie zobaczą zadane zestawy na swoich kontach.

Po wykonaniu zestawu przez uczniów system generuje raport dostępny w zakładce Wyniki klas.

Przed Kartkówką

Zestawy przed Kartkówką obejmują materiał kilku lekcji (najczęściej 1-4 lekcje) i są niewidoczne dla uczniów. Musisz je zadać, aby uczniowie mieli do nich dostęp.

Raporty z zestawów
Raport z zestawu w
kontekście wymagań podstawy programowej

Przed Sprawdzianem

Zestawy przed Sprawdzianem obejmują materiał całego działu i są niewidoczne dla uczniów. Musisz je zadać, aby uczniowie mieli do nich dostęp.

Raporty z zestawów
Raport z zestawu w
kontekście wymagań podstawy programowej

Sprawdziany do pobrania

Sprawdziany do pobrania dostępne są tylko dla niektórych publikacji i wyświetlają się pod zestawami przed Sprawdzianemprzed Kartkówką. To gotowe sprawdziany w formacie PDF, które możesz pobrać i wykorzystać podczas zajęć w szkole. Obejmują materiał całego działu.

Treningi przed Egzaminem

Uczniom III klasy gimnazjum możesz zadać materiały z serii Treningi przed Egzaminem. Po kliknięciu okładki publikacji Treningi przed Egzaminem pojawi się lista Treningów oraz zestawy przed Egzaminem i Egzamin próbny. Zadaj je uczniom, aby mogli sprawdzić się
przed swoimi egzaminami.

Przed Egzaminem

Wszystkie zestawy przed Egzaminem to zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Zestawy te występują tylko w publikacjach ponadcyklowych Treningi przed Egzaminem i podobnie  jak zestawy przed Kartkówką czy przed Sprawdzianem są niedostępne
dla uczniów. Wybierz publikację Treningi przed Egzaminem z określonego przedmiotu i zadaj zestawy uczniom.

Raporty z zestawów
Raport z zestawu w
kontekście wymagań podstawy programowej

Egzamin próbny

Zadania Egzaminu próbnego są opracowane na wzór arkuszy egzaminacyjnych CKE i w pełni odpowiadają wymaganiom nowej podstawy programowej oraz nowej formule egzaminu. Zestawy te występują tylko w publikacjach ponadcyklowych Treningi przed Egzaminem i podobnie  jak zestawy przed
Kartkówką
 czy przed Sprawdzianem są niedostępne dla uczniów. Wybierz publikację Trening przed Egzaminem z określonego przedmiotu i zadaj zestawy uczniom.

Raporty z zestawów
Raport z zestawu w
kontekście wymagań podstawy programowej

Pracuj z klasą – Rozkład materiału

Uwaga! Rozkład materiału pojawia się tylko w publikacjach do szkół ponadgimnazjalnych.

Rozkład materiału zawiera proponowane rozłożenie materiału dla danej publikacji. Możesz go przeglądać za pomocą dwóch elementów: Osi czasu albo Harmonogramu.

Oś czasu

W sekcji Oś czasu widoczny jest rozkład materiału, który można modyfikować uwzględniając różne siatki godzin proponowane przez wydawcę. Inny widok będzie dla siatki 4+3+3 (czyli: 4 godziny tygodniowo w pierwszym roku nauki, 3 godziny w drugim roku nauki oraz 3 w trzecim roku nauki), a inny dla 3+4+3.
Wybierz odpowiednią dla Twojej klasy siatkę godzin i kliknij Zapisz.

Oś czasu jest podzielona na 44 tygodnie nauki. Osiem tygodni zostało zaznaczonych na szaro, co oznacza, że w tych tygodniach zajęcia się nie odbywają (np. święta, ferie). Materiał jest zatem rozłożony na 36 tygodni nauki. W odpowiednich miejscach widoczne są tytuły rozdziałów danego cyklu, a koniec cyklu
zaznaczony jest czerwoną linią.

Szary kolor tygodnia oznacza tydzień bez zajęć, zielony kolor – aktualny tydzień. Klikając dowolny kwadrat można dodać Wydarzenie (np. sprawdzian czy wyjście do teatru) lub zmienić status tygodnia (z pracującego na wolny lub na odwrót).  Dodając Wydarzenie, w kwadracie pojawi się czerwony
wykrzyknik, a w dymku wyświetli się wpisany tekst. Zmiana statusu tygodnia powoduje odpowiednie przesunięcia w rozkładzie. Dalsze zmiany w rozkładzie materiału umożliwia sekcja Harmonogram zajęć.


na9_large

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć prezentuje szczegółowy rozkład materiału dla danej publikacji z podziałem na godziny lekcyjne. Materiał został podzielony z wyszczególnieniem działów i tematów lekcji. Kliknięcie znaku „plus” na10 przy wybranym dziale rozwija listę tematów lekcji wraz z liczbą godzin, jakie mają być poświęcone na to zagadnienie.

Możesz ustawić swój autorski rozkład materiału zmieniać kolejność lekcji, rozdziałów czy liczbę godzin przeznaczonych na daną lekcję. W ten sposób możesz ustalać dowolny plan pracy dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Zmiany wprowadzasz następująco:

– kolejności tematów i działów poprzez przeciągnięcie pola znajdującego się z lewej strony tematu/działu odpowiednio w górę lub w dół. Uwaga! Zmiana kolejności tematów jest możliwa tylko wobrębie danego działu.

– liczby godzin przeznaczonych na dany temat poprzez kliknięci na odpowiedni znak +/-.

Po wprowadzeniu zmian, kliknij Zapisz. Wprowadzone zmiany będą widoczne dla uczniów zapisanych do Twojej klasy na WSiPnet.pl.


Bez-tytulu_large

 

Zasoby do podręczników informatyki

Szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna

Zasoby zostały dołączone do publikacji do informatyki. To m.in. pliki w formatach Word, Excel, PDF, a także filmy czy prezentacje, które uczeń może wyświetlić na stronie WSiPnetu lub pobrać na swój komputer. Wykonane ćwiczenia uczeń może Ci przesłać jako załączniki za pomocą wewnętrznej poczty. W niektórych publikacjach informatycznych uczeń ma do dyspozycji również ćwiczenia interaktywne, których wyniki pojawiają się w raportach.

Ikona Wiadomości

Możesz wysyłać do uczniów wiadomości, aby przekazać im dodatkowe informacje. Przejdziesz do panelu wysyłania e-maili, klikając ikonę nauczyciel_29.

 

nauczyciel_30_large

 

W zakładce Odebrane masz do dyspozycji wygodny filtr wiadomości, który daje możliwość wyszukiwania wiadomości według zakresu dat, odbiorcy, typu (wszyscy, nauczyciele, uczniowie, systemowe) oraz statusu (przeczytane, nieprzeczytane). Ustaw odpowiednie parametry i kliknij Szukaj.

 

nauczyciel_31_large

 

W zakładce Napisz wiadomość możesz wysyłać wiadomości zarówno do całej klasy, jak i pojedynczych uczniów.  Zaznacz opcję Wszyscy przy nazwie klasy, aby wysłać wiadomość do wszystkich uczniów w tej klasie. W polu Odbiorcy wyświetlą się wszystkie nazwiska uczniów zapisanych do danej klasy. Jeżeli chcesz wysłać wiadomość do wybranych uczniów, kliknij znak strzałki przy nazwie klasy.


nauczyciel_32_large

 

Po rozwinięciu listy uczniów zaznacz wybrane nazwiska. Możesz również ustawić priorytet wiadomości (normalny, niski, wysoki).

W zakładce Wysłane masz podgląd do wszystkich wiadomości wysłanych przez Ciebie. Możesz filtrować e-maile według zakresu dat oraz odbiorcy. Ustaw odpowiednie parametry i kliknij Szukaj.

 

nauczyciel_33_large

 

Ikona Ustawienia

Po kliknięciu ikony nauczyciel_34, zostaniesz przeniesiony do strony, gdzie znajdziesz informacje dotyczące Twojego profilu i wybranych przez Ciebie publikacji. Możesz tu zobaczyć wszystkie dane podane podczas rejestracji.

 

Kontakt

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, kliknij ikonę nauczyciel_35 lub nauczyciel_36.

Znajdziesz tam zarówno numer telefonu do konsultantów, którzy udzielą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, jak i adres e-mail, na który możesz przesłać swoje wątpliwości.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz emaila na pomoc@wsipnet.pl lub zadzwoń pod 801 220 555 (opłata zgodnie z cennikiem operatora). Infolinia czynna: pon.-pt. 8:00-15:30 (bez dni świątecznych wypadających w tygodniu roboczym).

Rejestracja w serwisie jako:

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555