• E-zadania egzaminacyjne

    Przygotuj się do obowiązkowego egzaminu zawodowego.
    Wybierz kwalifikację i rozwiązuj zadania typu egzaminacyjnego online.

Rozwiąż zadania

Sprawdź, jak poradzisz sobie z zadaniami w części pisemnej egzaminu zawodowego.

Technik logistyk. SPL.01

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadanie 11.

Przedstawiona na zdjęciu gaśnica nie może być wykorzystana do gaszenia pożarów

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Podstawy logistyki

Zadanie 18.

Na wykresie przedstawiono udział poszczególnych kosztów w całkowitym koszcie funkcjonowania magazynu. Do jego sporządzenia zastosowano analizę

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Organizowanie pracy magazynu

Zadanie 12.

Rysunek przedstawia magazyn

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 53.

Na filmie przedstawiano obsługę zapasów magazynowych z wykorzystaniem

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Przechowywanie zapasów

Zadanie 38.

Który znak ostrzega przed substancjami łatwopalnymi?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Przyjmowanie i wydawanie zapasów

Zadanie 15.

Na podstawie przedstawionej struktury spódnicy oblicz zapotrzebowanie brutto i netto na poszewkę, jeżeli przedsiębiorstwo planuje wyprodukować 430 spódnic, a w magazynie znajduje się 40 m.b. podszewki.

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Zabezpieczanie majątku

Zadanie 25.

Magazyn wynajął wózek kompletacyjny na 14 dni. Oblicz koszt najmu wózka na podstawie przedstawionego cennika, jeżeli klientowi przysługuje rabat 10%.

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Obsługiwanie klientów i kontrahentów

Zadanie 1.

Który sposób kontaktu z klientem pozwala na odczytywanie komunikatów niewerbalnych klienta?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Język obcy zawodowy

Zadanie 1.

Który system informatyczny jest wykorzystywany do koordynowania prac w magazynie?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Kompetencje personalne i społeczne

Zadanie 2.

Na którym zdjęciu mężczyzna przekazuje komunikat niewerbalny „pomocy, brak mi już cierpliwości”?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Technik informatyk. INF.02

Podstawy informatyki

Zadanie 1.

Jaką minimalną liczbę bitów powinien mieć moduł pamięci, aby zapisać w nim wartość 800(10)?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 12.

Zasady przestrzegania kompatybilności elektromagnetycznej w UE opisano w akcie prawnym rangi

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 17.

Jednostką pojemności kondensatora jest

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 18.

W systemie heksadecymalnym liczba 12(10) jest równoznaczna

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Zadanie 2.

Na rysunku przedstawiono ręczne narzędzie monterskie. Jest to
(Źródło ilustracji: Tomasz Klekot)

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 3.

Który z wymienionych certyfikatów oceniających parametry energetyczne informuje o minimalnej efektywności energetycznej przy określonym obciążeniu zasilacza komputerowego?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 4.

Na zdjęciu pokazano fragment obudowy HDD. Z podanych informacji wynika, że podzespół jest zasilany wtykiem mającym wyłącznie przewody w następujących kolorach:

(Źródło ilustracji: Tomasz Klekot)

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 8.

Użycie polecenia prompt w konsoli cmd systemu Windows pozwoli na

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 13.

Który typ złącza będzie wykorzystywany do zasilania napędu optycznego?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 14.

Dysk o symbolu SSD KC2000 NVMe PCIe ma kompaktową konstrukcję typu

 

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 16.

Polecenie finger @stacja w systemie operacyjnym Linux

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Zadanie 6.


Na filmie pokazano uszkodzenie procesora, które najczęściej powstaje podczas

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Zadanie 7.

Program CISCO Packet Tracer jest

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 15.

Na rysunku przedstawiono symbol

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 19.

Które z wymienionych oznaczeń określa skrętkę ekranowaną folią i siatką?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 20.

W topologii gwiazdy centralnym elementem jest

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Eksploatacja urządzeń sieciowych

Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadanie 5.

Do czynników materialnych tworzących środowisko pracy nie zalicza się

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Język obcy zawodowy

Zadanie 11.

Which component is installed before mounting the motherboard in the case?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Kompetencje personalne i społeczne

Zadanie 10.

Do głównych celów autoprezentacji nie zalicza się

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Organizacja pracy małych zespołów

Zadanie 9.

Umiejętności interpersonalne nie dotyczą

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Technik żywienia i usług gastronomicznych. HGT.02

Podstawy żywienia i gastronomii

Zadanie 33.

Wśród powyższych zdjęć wskaż zdjęcie melisy i lebiodki pospolitej:

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 63.

Napój mleczny uzyskiwany podczas produkcji masła nosi nazwę

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 77.

Dieta alternatywna, w której wyłącza się z menu mięso czerwone i drób, dopuszczając jednak spożywanie ryb to

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Przyjmowanie i magazynowanie żywności

Zadanie 32.

Pomieszczenia magazynowe, w których panuje temperatura od -2 do + 4 °C nazywa się

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Przygotowanie dań

Zadanie 41.


Pokazana na filmie obróbka wstępna ryb nosi nazwę

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
Zadanie 110.

Przyprawa curry zawiera między innymi:

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Wydawanie dań

Zadanie 2.

W jaki sposób należy grillować mięso, aby nie wytwarzały się substancje szkodliwe dla organizmu?

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadanie 3.

Powstający podczas głębokiego smażenia potraw olej posmażalniczy (UCO) należy

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Język obcy zawodowy

Zadanie 1.

Po otrzymaniu polecenia „put your work uniform on and wash your hands” kucharz powinien

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa

Kompetencje personalne i społeczne

Zadanie 2.

Wskaż zdanie prawdziwe.

Odpowiedź prawidłowa
Odpowiedź nieprawidłowa
WSiPnet.pl wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji

Rejestracja w serwisie jako:

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555