Polityka plików "cookies"

Serwis WSiPnet.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Serwis diagnostyczny ANT – zasady korzystania

Załącznik nr 3. Zasady korzystania przez Nauczycieli z Platformy diagnostycznej ANT dostępnej poprzez zakładkę Diagnozy

 

[Definicje]

§1

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Zasady korzystania – niniejszy dokument, określający warunki korzystania przez użytkownika z zasobów i usług serwisu diagnostycznego ANT.
 2. Serwis diagnostyczny ANT – internetowy serwis (dostępny pod adresem ant.wsip.pl) oferujący zalogowanym użytkownikom zasoby diagnostyczne i usługi dostosowane do ich profilu, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Diagnozy.
 3. Nauczyciel – podmiot, który po wypełnieniu internetowego formularza rejestracyjnego pod adresem http://wsipnet.pl/rejestracja dysponuje loginem i hasłem. Nauczyciel, może dodatkowo zadeklarować wykorzystywanie podręczników WSiP w pracy z uczniami. Deklaracja nauczyciela musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły i zweryfikowana przez WSiP. (Zob. Regulamin Platformy WSiPnet)
 4. Profil użytkownika serwisu ANT – zestaw danych dotyczących szkół, klas, przedmiotów i zasobów diagnostycznych, z którymi użytkownik jest powiązany.
 5. Zasoby diagnostyczne serwisu ANT – plany i kartoteki testów diagnostycznych, arkusze testów, testy on-line, instrukcje, nagrania i prezentacje multimedialne, raporty (programy naprawcze), zestawy zadań dodatkowych (materiały naprawcze), artykuły na temat diagnostyki edukacyjnej.
 6. Usługi diagnostyczne serwisu ANT – udostępnianie materiałów diagnostycznych wyznaczonych przez typ i profil użytkownika, udostępnianie narzędzi do dodawania klas i uczniów do serwisu, zarządzania diagnozą, wprowadzania wyników diagnozy, przeglądania i drukowania raportów.
 7. Projekty diagnostyczne – oferta diagnoz, które obsługuje serwis diagnostyczny ANTStarter diagnostyczny – darmowe diagnozy dla nauczycieli
 8. Edukompas – diagnozy edukacyjne dla nauczycieli WSiP.
 9. Edunawigacja – diagnozy edukacyjne dla dyrektorów szkół.
 10. E-akademia – diagnozy edukacyjne dla gimnazjów projektu E-Akademia Przyszłości.

 

[Warunki dostępu do zasobów i usług serwisu diagnostycznego ANT]

§2

 

 1. Rejestracja i korzystanie z usług serwisu diagnostycznego ANT dotyczących udostępnionych diagnoz jest bezpłatne.
 2. Nauczyciel musi się zalogować do serwisu ANT, by uzyskać dostęp do zasobów diagnostycznych i usług dostosowanych do profilu użytkownika.
 3. Diagnozy Startera diagnostycznego udostępniane są wszystkim nauczycielom.
 4. Diagnozy przedmiotowe Edukompasu dla danego etapu edukacji udostępniane są nauczycielom, którzy zostali zweryfikowani przez WSiP.
 5. Z diagnoz Edunawigacji mogą korzystać nauczyciele, których do tego upoważnił dyrektor szkoły.

 

[Usługi serwisu diagnostycznego ANT świadczone na rzecz użytkowników]

§3

 

Nauczyciel zarządza udostępnioną diagnozą w serwisie ANT, może dodać klasę i dodać uczniów do klasy, może zapoznać się z planem i kartoteką diagnozy, może pobrać materiały diagnostyczne, wprowadzić wyniki diagnozy i ma dostęp do raportów dla swojej klasy i swoich uczniów.

 

[Warunki korzystania z diagnoz edukacyjnych]

§4

 

 1. Ochrona materiałów diagnostycznych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Serwis ANT udostępnia materiały diagnostyczne, które nie mogą być zastosowane w szkole przed wskazanym początkowym terminem. Tylko po spełnieniu tego warunku test diagnostyczny spełni swoją funkcję i opracowane w oparciu o jego wyniki raporty oraz programy naprawcze będą wiarygodne.
 2. Serwis diagnostyczny ANT udostępnia użytkownikom materiały diagnostyczne, udzielając licencji do jednorazowego ich wykorzystania podczas badania diagnostycznego. Wykorzystywanie materiałów w inny sposób niż jest to określone w licencji, jest niezgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja udzielana przez WSiP zawęża pole eksploatacji materiałów diagnostycznych do wykorzystania ich w procesie dydaktycznym w klasie i w pracy domowej ucznia. Określany jest czas eksploatacji i tylko na ten czas uzyskiwana jest zgoda autorów na wykorzystanie ich dzieła. WSiP nie wyraża zgody na rozpowszechnianie zadań testów diagnostycznych w Internecie. Dotyczy to też instrukcji dla nauczyciela.

 

[Poufność danych diagnostycznych]

§5

 

WSiP oświadcza, że zastosowane przez niego mechanizmy gwarantują zachowanie poufności i zapewniają bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze WSiP. Dane te będą użyte tylko i wyłącznie do przygotowania informacji zwrotnej dla szkoły, klasy oraz uczniów.

 

[Warunki techniczne korzystania z Platformy ANT]

§6

 

Korzystanie z usług Platformy ANT wymaga komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową w wersji co najmniej: MSIE 6.0, Firefox 1.0, Opera 7.0 lub kompatybilną, z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x768 oraz z zainstalowanym dodatkiem flashplayer.

 

[Reklamacje]

§7

 

Reklamacje dotyczące działania serwisu ANT powinny być składane, na zasadach określonych w Regulaminie, na adres ode@ode.pl.

 

[Pomoc techniczna]

§8

 

 1. Użytkownicy serwisu ANT mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących działania serwisu wysyłając zapytanie na adres wsip@wsip.com.pl lub ant@ode.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu Infolinii WSiP 801 220 555.
 2. Centrum telefoniczne, o którym mowa w ust. 1, czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,
  a w okresie od 29 sierpnia do 16 września 2012 roku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Warszawa, dnia 21.08.2012 r.

 

×